Event

History of Vietnam Printing Industry

Today, printing has become one of the key industries of Vietnam’s industry, although this industry has a history of “late birth” compared to many other fields. It is not only a means of storing information, but also an effective means of communication through printing services of high-class paper boxes or

Read More
Event

The importance of printing in daily life

Ngày này, trong ấn đã trở thành một trong những nền tảng của công ty Việt Nam dù đây là ngành có lịch sử “sinh sau đẻ sớm” so với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó không chỉ là phương tiện lưu trữ thông tin mà còn là phương tiện

Read More
Event, Market

Modern life, modern people can easily keep

Cuộc sống hiện đại, con người hiện đại có thể dễ dàng lưu giữ và phát triển những giá trị văn học xa xưa, kiến trúc nghệ thuật, hội hoạ, kinh tế,… đến nhiều đời sau đều nhờ vào sự thành công và phát triển không ngừng của công nghệ

Read More