01. Tiếp nhận - Tư vấn

Làm việc với khách hàng để tiếp nhận yêu cầu, tư vấn giải pháp phù hợp.

02. Thiết kế

Lên mẫu thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, duyệt mẫu thiết kế.

03. Sản xuất mẫu

Pha chế màu, sản xuất mẫu in, thử nghiệm mẫu in, kiểm tra chất lượng mẫu, duyệt mẫu in

04. Sản xuất đồng loạt

Sản xuất đồng loạt theo mẫu in đã duyệt

05. Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện và xử lý các sản phẩm lỗi

06. Đóng gói - Giao hàng

Đóng gói sản phẩm theo quy cách đã thống nhất với khách hàng, giao hàng đúng thời gian và địa điểm quy định